Jarosław Gryska

Jarosław Gryska

Lider Działu Analiz Finansowych.

Praktyk, ekspert i konsultant z zakresu zarządzania finansami, rozwoju przedsiębiorstw oraz zwiększania sprzedaży. Posiada ponad 20-letnie, udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu związanym z kształtowaniem i realizowaniem strategii finansowych oraz tworzeniem i zarządzaniem sieciami sprzedażowym i w wielu wiodących międzynarodowych grupach finansowych, co przekłada na wysoką skuteczność działań.

Działa jako niezależny doradca strategiczny i biznesowy, realizując projekty przy pomocy zasobów wewnętrznych jak i wypracowanym szerokim kontaktom biznesowym. Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej oferując wsparcie przy optymalizacji procesów, restrukturyzacji, zarządzaniu ryzykiem, tworzeniu sieci sprzedaży.

Buduje cele strategiczne opierając się na wartościach i wzajemnych korzyściach długoterminowych. Podstawowymi wartościami na których rozwija partnerstwo to odpowiedzialność, otwartość, kreatywność i uczciwość.