dr Kinga Hoffmann

dr Kinga Hoffmann-Burdzińska

Liderka Działu Usług HR oraz Managerka Działu Marketingu,
przedsiębiorczyni, badaczka, edukatorka i mentorka z obszaru HR.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów i uczestników studiów podyplomowych w śląskich uczelniach oraz projekty naukowo-badawcze w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada doświadczenie dydaktyczne oraz jako praktyk w branży produkcyjnej oraz retail. Realizowała projekty konsultingowo-szkoleniowe dla HR, w tym dotyczące etatyzacji, modelu kompetencyjnego, badań opinii pracowników, a także szkolenia m.in. z pomiaru efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zespołem projektowym, a także badań jakościowych i komercjalizacji wyników badań.

Współpracowała również w przygotowaniu ekspertyzy dotyczącej kompetencji cyfrowych na zlecenie Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Posiada certyfikat Tutora Akademickiego oraz IPMA level D (w tym wersję dla projektów R&D). Jest współautorką książki pt. „Model In-Out” ukazującej autorską koncepcję dotyczącą rozwoju osobistego. Jej top 5 talentów według badania Strengthsfinder Gallupa to: uczenie się, bliskość, indywidualizacja,  osiąganie oraz pewność siebie.