Lider Działu Konsultingu Prawno-Ekonomicznego

dr Marcin Tomecki

Dział Konsultingu Prawno-Ekonomicznego oferuje wsparcie w przygotowaniu oraz wdrażaniu budowlanych projektów inwestycyjnych w tym inwestycji w odnawialne źródła energii.

Zakres wsparcia obejmuje usługi związane z:

  • oceną stanu prawnego nieruchomości,

  • zagospodarowaniem przestrzennym,

  • lokalizowaniem inwestycji,

  • zagadnieniami ochrony środowiska,

  • przygotowaniem projektów umów,

  • doborem formy organizacyjno-prawnej spółki celowej,

  • pozyskaniem niezbędnych pozwoleń (w tym reprezentacją przed organami administracyjnymi m.in. w przypadku odmowy udzielenia pozwolenia, ustalenia warunków zabudowy).