Wiceprezes CFO
Management KLB
Doradca PodatkowyKonsulting prawno-
ekonomiczny
Główna KsięgowaAudytAdriana WszołekJeremiasz Kalusdr Marcin TomeckiJolanta MendelowskaWioletta PlagaKarolina Bieleckadr Łukasz BieleckiGłówna KsięgowaBiegły Rewident
dr Kinga Hoffmann-BurdzińskaLiderka Działu Usług HR oraz Managerka Działu Marketingu,
przedsiębiorczyni, badaczka, edukatorka i mentorka z obszaru HR.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów i uczestników studiów
podyplomowych w śląskich uczelniach oraz projekty naukowo-
badawcze w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Posiada doświadczenie dydaktyczne oraz jako praktyk w branży
produkcyjnej oraz retail. Realizowała projekty konsultingowo-
szkoleniowe dla HR, w tym dotyczące etatyzacji, modelu
kompetencyjnego, badań opinii pracowników, a także szkolenia m.in.
z pomiaru efektywności zarządzania zasobami ludzkimi,
zarządzania zespołem projektowym, a także badań jakościowych i
komercjalizacji wyników badań.

Współpracowała również w przygotowaniu ekspertyzy dotyczącej
kompetencji cyfrowych na zlecenie Polskiego Towarzystwa
Informatycznego dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Posiada certyfikat Tutora Akademickiego oraz IPMA level D
(w tym wersję dla projektów R&D). Jest współautorką książki pt.
"Model In-Out" ukazującej autorską koncepcję dotyczącą rozwoju
osobistego. Jej top 5 talentów według badania
Strengthsfinder Gallupa to: uczenie się, bliskość, indywidualizacja,
osiąganie oraz pewność siebie.
powrót
Jeremiasz KalusDoradca Podatkowy, Wiceprezes spółki KLB Doradztwo, doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tworzy dysertację doktorską nt. funkcjonowania schematów podatkowych MDR w polskim porządku prawnym w zestawieniu z innymi państwami
powrót
Agnieszka KowalikManager ds. szkoleń
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Pasjonatka rozwoju osobistego i szkoleń. Posiada wiedzę na temat rynku szkoleń oraz wieloletnie doświadczenie w sprzedaży usług oraz obsłudze klienta.

Zmiany na rynku szkoleń powodują konieczność zmian nie tylko w formacie samego szkolenia, ale także jeszcze lepszego dopasowania jego treści do potrzeb uczestników, dlatego projekty szkoleniowe tworzy na podstawie precyzyjnej analizy potrzeb, wykorzystując najnowszą technologię (w tym media społecznościowe) oraz kierując się trendami w tym zakresie.
powrót
Wioletta PlagaPrezeska Spółki KLB Audyt, prawniczka, ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku głównej księgowej w jednostkach administracyjnych oraz spółkach prawa handlowego.

Specjalistka w zakresie podatkowej problematyki cen transferowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie księgowej oraz podatkowej działalności podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowego wymiaru transferu praw własności intelektualnej i dzieł pracowniczych.

W zakresie obsługi podmiotów korporacyjnych bada powiązania pomiędzy nimi, efektywnie wspierając je w procesie opracowywania i nadzorowania tworzenia dokumentacji cen transferowych.

Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z prawem pracy, rozliczaniem i badaniem spółek prawa handlowego z uwzględnieniem aspektów podatkowych.
powrót
Kamila KozicaPraktyk sprzedaży i zarządzania z 12 letnim w branży edukacyjnej w sektorach B2B i B2C.

Magister Kryminologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współwłaściciel Akademii Szkoleń KLB zajmującej się projektowaniem i realizowaniem szkoleń nastawionych na przekazaniu merytorycznej i praktycznej wiedzy pomagającej w rozwoju umiejętności i kompetencji. Minimum teorii, maksimum praktyki. Entuzjastka nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Lubię liczby i przez ich pryzmat oceniam swoją skuteczność oraz wdrażane strategie.
powrót
dr Łukasz BieleckiBiegły rewident (nr ewid. 13470), doktor nauk społecznych (dziedzina: ekonomia i finanse) , wykładowca w zespole Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Kierownik studiów podyplomowych na kierunku: “Kadry i Płace z elementami HR” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, biegły sądowy, dyplomowany księgowy, licencjonowany księgowy.

Autor licznych szkoleń, wykładów oraz publikacji naukowych z zakresu rewizji finansowej i rachunkowości, stale podnoszący swoje kwalifikacje poprzez samodokształcanie oraz udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe uzyskane w pracy na stanowiskach m.in. dyrektora finansowego, głównego księgowego obsługującego zagraniczne podmioty w międzynarodowej korporacji oraz jako współzałożyciel Grupy KLB i prowadzący księgi spółek kapitałowych.
powrót
Jolanta MendelowskaLiderka Działu Księgowości MŚP, absolwentka Uniwersytetu
Opolskiego, licencjonowana księgowa nr 54928/2012, posiada
certyfikat księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w księgowości,
w tym również w prowadzeniu własnego biura rachunkowego.
Prowadzi pełen zakres spraw księgowych dla firm z sektora MŚP
oraz wdraża najwyższe standardy obsługi klienta w tym obszarze.
powrót
Adriana WszołekLiderka Działu Nadzoru Księgowego & Zarządzania Finansami.
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
(kierunek: finanse i rachunkowość, specjalność: rachunkowość
i rewizja finansowa).

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta.
Członek zespołu audytowego, czynnie uczestniczący
w badaniu sprawozdań finansowych, księgowa prowadząca
księgi rachunkowe spółek kapitałowych oraz wsparcie innych działów.
powrót
dr Marcin TomeckiLider Działu Konsultingu Prawno-Ekonomicznego, ekonomista, prawnik,
specjalizujący się w problematyce prawa budowlanego,
prawa ochrony środowiska, partnerstwa publiczno-prywatnego,
ekonomicznej analizie prawa i transferze ryzyka
projektów inwestycyjnych.
Adiunkt w Katedrze Inwestycji Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, wykładowca wizytujący na uniwersytetach m.in.
w Niemczech, Francji, Hiszpanii, członek zespołów badawczych
zajmujących się m.in. problematyką wpływu interwencji publicznej
na rynek nieruchomości oraz analizą prawno-porównawczą
funkcjonowania systemów prawnych w zakresie interwencji
publicznej i jej oddziaływania na procesy inwestycyjne.
powrót
Karolina BieleckaAbsolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku
Finanse i Rachunkowość. Posiada kwalifikacje głównej księgowej oraz
licencję księgowej o numerze 60377/2013. Doświadczenie zawodowe
zdobywała rozpoczynając od samodzielnego biura rachunkowego i
pracując na stanowisku Głównej Księgowej w spółkach kapitałowych.

Zarządza
działem księgowości. Ogromna
wiedza i doświadczenie czynią z niej 100%-wego praktyka,
który wspiera rozwiązywanie problemów doświadczanych przez
współczesnych przedsiębiorców.
powrót
Jarosław GryskaLider Działu Analiz Finansowych. Praktyk, ekspert i konsultant z zakresu
zarządzania finansami, rozwoju przedsiębiorstw oraz zwiększania
sprzedaży. Posiada ponad 20-letnie, udokumentowane doświadczenie
w zarządzaniu związanym z kształtowaniem i realizowaniem strategii
finansowych oraz tworzeniem i zarządzaniem sieciami sprzedażowym
i w wielu wiodących międzynarodowych grupach finansowych, co
przekłada na wysoką skuteczność działań.

Działa jako niezależny doradca strategiczny i biznesowy, realizując
projekty przy pomocy zasobów wewnętrznych jak i wypracowanym
szerokim kontaktom biznesowym. Specjalizuje się w doradztwie dla
przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej
oferując wsparcie przy optymalizacji procesów, restrukturyzacji,
zarządzaniu ryzykiem, tworzeniu sieci sprzedaży.

Buduje cele strategiczne opierając się na wartościach i wzajemnych
korzyściach długoterminowych.
Podstawowymi wartościami na których rozwija partnerstwo to
odpowiedzialność, otwartość, kreatywność i uczciwość.
powrót
Łukasz Bielecki

dr Łukasz Bielecki

Biegły Rewident

Karolina Bielecka

Karolina Bielecka

Główna księgowa

Wioletta Plaga

Wioletta Plaga

Audyt

Jolanta Mendelowska

Jolanta Mendelowska

Księgowość MŚP

Adriana Wszołek

Adriana Wszołek

Wiceprezes CFO Management KLB

dr Marcin Tomecki

dr Marcin Tomecki

Konsulting prawno-ekonomiczny

Jeremiasz Kalus

Jeremiasz Kalus

Doradca Podatkowy