Założyciele Kancelarii KLB

Karolina Bielecka

Łukasz Bielecki

Kancelaria KLB, której założycielami są Karolina i Łukasz Bielecki zaczęli działalność w 2013 r. w obszarze świadczenia usług księgowych dla podmiotów gospodarczych (początkowo jako biuro rachunkowe prowadzone przez Karolinę Bielecką). Firma miała być mała, jednak z biegiem czasu odnotowywała wzrosty dzięki poleceniom i zadowoleniu klientów korzystających z jej usług.

Wówczas zakres świadczonych usług był wąski i ograniczał się do prowadzenia uproszczonych ksiąg, za które odpowiadała Karolina Bielecka oraz pełnych ksiąg, którymi zajmował się Łukasz Bielecki.

Wzrost i rozwój firmy nie był głównym zamierzeniem strategicznym, jednak z biegiem czasu zaistniała potrzeba skalowania tego biznesu.

Od lipca 2019 r., kiedy Łukasz Bielecki obronił rozprawę doktorską, a także uzyskał ostatni stopień potwierdzający kwalifikacje w zawodzie księgowego, założyciele firmy postanowili w pełni zaangażować się w jej rozwój i prowadzili działalność pod nazwą Kancelaria Biegłych Rewidentów KLB Sp. z o.o. Od tamtej pory do teraz firma odnotowuje wzrosty zarówno na poziomie obrotów, jak i zespołu zatrudnianych specjalistów oraz liczby obsługiwanych klientów.