Lider Działu Ekspertyz

dr Marcin Tomecki

Budowanie świadomości o kondycji finansowej swojej firmy jest jedną z kluczowych zasad jej efektywnego prowadzenia. Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości, podatków czy prawa może pomóc nie tylko w organizacji pracy, doborze odpowiednich metod zarządzania, ale także w kontakcie z księgową, zmniejszając tym samym szanse nieporozumień.

Zespół naszych specjalistów z powyższych dziedzin aktywnie uczestniczy w tworzeniu oraz przeprowadzaniu studiów podyplomowych dla różnych grup odbiorców w całej Polsce, a także usług eksperckich „szytych na miarę” potrzeb klienta.

Nasza propozycja współpracy obejmuje:

  • tworzenie własnych kierunków studiów podyplomowych,

  • patronat nad studiami podyplomowymi,

  • prowadzenie praktycznych zajęć dydaktycznych z zakresu rachunkowości, prawa, podatków, finansów i HR

  • ekspertyzy finansowe firm,

  • opinie eksperckie na temat konkretnych zagadnień rachunkowo – księgowych,

  • rozwiązywanie problemów rachunkowo – księgowych,

  • analizy kredytów walutowych z pominięciem czynnika denominacji/indeksacji.

W skład zespołu KLB wchodzą także biegli sądowi.

Usługi świadczone przez Dział Ekspertyz i Współpracy z Uczelniami Wyższymi kierowane są do uczelni publicznych i niepublicznych, sądów, klientów biznesowych oraz indywidualnych.