Kinga Sikora

Główna Księgowa

Kinga Sikora

Główna Księgowa

Jolanta Mendelowska

Opieka nad klientem to coś więcej niż tylko prawidłowe księgowanie dokumentów czy terminowe wysyłanie deklaracji podatkowych. Będziesz w stałym kontakcie z naszymi specjalistami, otrzymasz rzetelną informację i wyjaśnienia, a także praktyczne porady i doradztwo w zakresie zmieniających się przepisów.

Prowadzenie księgowości dla podmiotów obejmuje następujące działania:

 • pomoc w założeniu firmy,

 • przygotowanie dokumentów,

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, Księgi Przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego,

 • prowadzenie rejestrów VAT,

 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych rocznych i okresowych,

 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, Import, Eksport transakcje trójstronne,

 • wysyłki elektronicznie deklaracji jpk-V7M, deklaracji UE,

 • wypełnianie i wysyłka deklaracji ZUS od pracowników, w tym zarejestrowanie/wyrejestrowanie w ZUS pracowników, deklaracje miesięczne, przygotowanie listy płac i pasków dla pracowników, oraz rachunków do umów zleceń, prowadzenia akt osobowych, dopilnowania badań lekarskich oraz szkoleń BHP,

 • weryfikacja poprawności dokumentów księgowych Klienta pod względem podatkowym, analiza zapłaconych należności i zobowiązań, przesyłanie informacji o zobowiązaniach i należnościach,

 • prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,

 • prowadzenie gospodarki magazynowej,

 • informacja o wysokości zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec ZUS, przesyłane po każdym miesięcznym rozliczeniu.