Liderka Działu Księgowości MŚP

Jolanta Mendelowska

Jest to usługa skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw.

Prowadzenie księgowości dla tych podmiotów obejmuje następujące działania:

 • pomoc w założeniu działalności,

 • przygotowanie dokumentów rejestrowych,

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, Księgi Przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego,

 • prowadzenie rejestrów VAT,

 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych rocznych i okresowych,

 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, Import, Eksport transakcje trójstronne,

 • wysyłki elektronicznie deklaracji jpk-V7M, deklaracji UE,

 • wypełnianie i wysyłka deklaracji ZUS od pracowników, w tym zarejestrowanie/wyrejestrowanie w ZUS pracowników, deklaracje miesięczne, przygotowanie listy płac i pasków dla pracowników, oraz rachunków do umów zleceń, prowadzenia akt osobowych, dopilnowania badań lekarskich oraz szkoleń BHP

 • weryfikacja poprawności dokumentów księgowych Klienta pod względem podatkowym, analiza zapłaconych należności i zobowiązań, przesyłanie informacji o zobowiązaniach i należnościach,

 • prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,

 • prowadzenie gospodarki magazynowej,

 • informacja o wysokości zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec ZUS, przesyłane po każdym miesięcznym rozliczeniu.

Tworzenie polityki podatkowej następuje w kilku etapach:

Identyfikacja firmy w systemie podatkowym – czyli określenie zakresu opodatkowania i rodzajów opodatkowania właściwych dla klienta,

Weryfikacja prowadzonej działalności w odniesieniu do optymalizacji obciążeń podatkowych,

Zbadanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania,

Sformułowanie wniosków i zaleceń dla Klienta.