Liderka Działu Nadzoru Księgowego & Zarządzania Finansami

Adriana Wszołek

Jesteśmy zdania, że w miarę wzrostu i rozwoju firm ich księgowość nie powinna być outsourcowana. W przypadku budowy działu księgowego Grupa KLB jest w stanie pomóc, działając w ramach Działu Nadzoru i Wsparcia Księgowego oraz Działu Usług HR. W przypadku istniejącego działu księgowego pomagamy firmom wspierając je doradczo lub sprawując nadzór nad takim działem.

Nadzór księgowy to usługa skierowana do firm, które mają w swoich strukturach osoby na stanowiskach księgowej/-ego lub korzystają z usług biura rachunkowego.

Problemy, z jakimi obecnie przychodzi się mierzyć księgowym, wymagają niejednokrotnie wsparcia w zakresie stosowania przepisów prawa w prowadzeniu rachunkowości. Dostępność rzetelnej i fachowej pomocy w tych kwestiach jest bardzo różna, co w praktyce może powodować powstawanie mniejszych lub większych nieprawidłowości.

Najczęściej w zakres usługi nadzoru księgowego wchodzą:

 • nadzór nad poprawnością księgowań dokumentów,

 • pomoc w ustalaniu schematów księgowych,

 • kontrola sporządzania i wyliczeń do deklaracji CIT,

 • sprawdzenie rejestrów i deklaracji dla potrzeb podatku VAT,

 • analiza i weryfikacja zestawienia obrotów i sald po zamknięciu miesiąca,

 • nadzór nad ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

 • wsparcie i nadzór w przygotowywaniu sprawozdań finansowych,

 • pomoc niezbędna w przypadku badania ksiąg rachunkowych przez biegłych rewidentów,

 • bieżące wsparcie merytoryczne ( przy prowadzeniu księgowości wewnątrz firmy),

 • sporządzanie uwag i wykazu ewentualnych błędów w zakresie dekretowania i ewidencji operacji gospodarczych, kontrola ich poprawienia,

 • raporty i analizy dla potrzeb zarządu.

Wsparcie księgowe to usługa skierowana do firm, które mają w swoich strukturach osoby prowadzące księgowość.

Problemy, z jakimi przychodzi się mierzyć obecnie księgowym, wymagają niejednokrotnie wsparcia w zakresie stosowania przepisów prawa w prowadzeniu rachunkowości.  Dostępność rzetelnej i fachowej pomocy w tych kwestiach jest bardzo różna, co w praktyce może powodować powstawanie mniejszych lub większych nieprawidłowości.

Na czym polega wsparcie księgowe?

 • nadzór nad poprawnością księgowań dokumentów,

 • pomoc w ustalaniu schematów księgowych,

 • kontrola sporządzania i wyliczeń do deklaracji CIT,

 • sprawdzenie rejestrów i deklaracji dla potrzeb podatku VAT,

 • analiza i weryfikacja zestawienia obrotów i sald po zamknięciu miesiąca,

 • nadzór nad ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

 • wsparcie i nadzór w przygotowywaniu sprawozdań finansowych,

 • pomoc niezbędna w przypadku badania ksiąg rachunkowych przez biegłych rewidentów,

 • bieżące wsparcie merytoryczne ( przy prowadzeniu księgowości wewnątrz firmy),

 • sporządzanie uwag i wykazu ewentualnych błędów w zakresie dekretowania i ewidencji operacji gospodarczych, kontrola ich poprawienia,

 • raporty i analizy dla potrzeb zarządu.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY

JAK PRACUJEMY

Audyt

Przeprowadzamy audyt wstępny, którego celem jest poznanie firmy i rozpoznanie trapiących ją problemów

Konkluzja

Przedstawiamy wnioski i rekomendacje dla firmy klienta

Analiza

Analizujemy wyniki – odpowiadamy na postawione pytania i wyciągamy wnioski

Wsparcie

Wspieramy w procesie wdrażania niezbędnych zmian i usprawnień