Adriana Wszołek

Adriana Wszołek

Liderka Działu Ekspertyz i Współpracy z Uczelniami Wyższymi.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  (kierunek: finanse i rachunkowość, specjalność: rachunkowość
i rewizja finansowa). W trakcie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta. W Grupie KLB Lider Działu Ekspertyz i Współpracy z Uczelniami  Wyższymi, członek zespołu audytowego czynnie uczestniczący w badaniu sprawozdań finansowych, księgowa prowadząca księgi rachunkowe spółek kapitałowych oraz wsparcie innych działów.