dr Łukasz Bielecki

dr Łukasz Bielecki

Założyciel Grupy KLB oraz Lider Działu Nadzoru i Wsparcia Księgowego.

Biegły rewident (nr ewid. 13470), doktor nauk społecznych (dziedzina: ekonomia i finanse) , wykładowca w zespole Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych na kierunku: “Kadry i Płace z elementami HR” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, biegły sądowy, dyplomowany księgowy, licencjonowany księgowy. Autor licznych szkoleń, wykładów oraz publikacji naukowych z zakresu rewizji finansowej i rachunkowości, stale podnoszący swoje kwalifikacje poprzez samodokształcanie oraz udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe uzyskane w pracy na stanowiskach m.in. dyrektora finansowego, głównego księgowego obsługującego zagraniczne podmioty w międzynarodowej korporacji oraz jako współzałożyciel Grupy KLB i prowadzący księgi spółek kapitałowych.