Jeremiasz Kalus

Jeremiasz Kalus

Wiceprezes spółki KLB Doradztwo

Doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tworzy dysertację doktorską nt. funkcjonowania schematów podatkowych MDR w polskim porządku prawnym w zestawieniu z innymi państwami. Aplikant adwokacki III-go roku w ORA Katowice, kandydat na doradcę podatkowego.