Audyt wewnętrzny

Jak sama nazwa wskazuje, opiera się na działaniach wewnątrz danego przedsiębiorstwa. Audyt wewnętrzny polega na kontroli dokładności ksiąg rachunkowych, czy też sprawozdań finansowych firmy przez wyznaczonego pracownika, zatrudnionego bezpośrednio w tej organizacji. Systematyczna weryfikacja działalności organizacji dostarcza osobom zarządzającym cenne informacje na temat prawidłowości, rzetelności oraz efektywności prowadzonych działań wewnątrz jednostki. Tego typu forma nadzoru posiada istotną zaletę, mianowicie, osoba sprawująca omawianą kontrolę posiada dużą wiedzę na temat funkcjonowania tej konkretnej działalności. Audyt wewnętrzny pozwala przedsiębiorstwu przygotować się na jego zewnętrzny odpowiednik.

Audyt zewnętrzny

Jego uwaga skupia się na przeprowadzeniu kontroli przez niezależna osobę, pochodzącą z zewnątrz danego przedsiębiorstwa, nie związanej
z jej codziennym funkcjonowaniem. Wynikiem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest raport sporządzony przez biegłego rewidenta. Audyt zewnętrzny powinien dokonywać obiektywnej oceny funkcjonowania wszystkich obszarów badania, pod kątem zgodności z prawem, efektywności, wykorzystania zgromadzonych zasobów itp. Wyniki audytu mogą być następujące:

– opinia bez zastrzeżeń,

– opinia z zastrzeżeniem,

– zastrzeżenie opinii,

– opinia negatywna.

 

Źródła:

Skoczylas- Tworek A., „Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej”

www.biznes.interia.pl