Prowadząc firmę i analizując jej sytuację finansową najczęściej skupiamy się na osiąganych przychodach i generowanym wyniku finansowym. Są to wartości, które powinny odzwierciedlać stopień i kierunek rozwoju. Ale czy w rzeczywistości tak jest? W praktyce często zdarza się sytuacja, kiedy przychody rosną, ale wynik finansowy spada. Właściciele zadają sobie pytanie o powód takiego stanu rzeczy, niejednokrotnie doszukując się błędów w zestawieniach, czy nawet nieprawidłowości wewnątrz organizacji.

W rzeczywistości przyczyną mogą być przykładowo zbyt wysokie koszty produkcji, niskie marże zysku lub wydatki na inwestycje w rozwój firmy.

Te kwestie nie wynikają wprost z generowanych zestawień księgowych, ale są możliwe do rozpoznania przez dyrektora finansowego, który dzięki zrozumieniu specyfiki firmy i swoim zdolnościom analitycznym jest w stanie zidentyfikować problem i wskazać możliwe rozwiązania.

Należy pamiętać, że dyrektor finansowy posiada inne kwalifikacje niż dobrze doświadczony księgowy i tylko ich wspólne działanie może przełożyć się na realny wzrost firmy.