Ryzyko w różnym ujęciu towarzyszy każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu swoją działalność, tak naprawdę od początku jej istnienia. Związane jest już z wyborem przedmiotu obrotu gospodarczego, odpowiednim doborem pracowników różnych szczebli, ustaleniem źródeł finansowania pierwszych inwestycji, przedsięwzięć itp., w kolejnym etapie  przyjęciu działalności przez rynek, kończąc na etapach mających na celu zapewnić rozwój i dotarciu do jak największej grupy odbiorców.

Jakie jest ryzyko audytora w badaniu sprawozdania finansowego?

Ryzyko jakiego podejmuje się biegły rewident jest obecne w jego pracy od początku badania. Wiąże się  z możliwymi nieprawidłościami, błędami w sporządzonym sprawozdaniu finansowym. Dostarczony przez przedsiębiorstwo dokument tworzą osoby obce, które w zamierzony lub niezamierzony sposób mogą celowo lub zupełnie omyłkowo wprowadzić treści obarczone błędami, których efektem będzie nierzetelny obraz sytuacji majątkowo-ekonomicznej jednostki. Aby uniknąć wszelkich niedoskonałości poświadczenia działalności firmy, audytor przeprowadza stosowne procedury, mające na celu przede wszystkim dogłębne poznanie obszaru zainteresowania przedsiębiorstwa, jak również jego otoczenia w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia błędów  w rezultacie końcowego efektu zarówno jego pracy, jak również działania zespołu, który je przygotowuje. Ryzyko wydania złej, nierzetelnej opinii biegłego rewidenta jest bardzo istotne i może przynieść bardzo niepożądane skutki.

Idea kontroli wewnętrznej- szansa na minimalizację ryzyka przedsiębiorstwa

Kluczowym aspektem w bieżącym sprawdzaniu poprawności działania każdej jednostki jest wdrożenie tzw. kontroli wewnętrznej. Proces ten każde przedsiębiorstwo opracowuje indywidualnie, aby w jak najbardziej efektywny sposób dopasować go do przedmiotu obrotu gospodarczego, w którym działa. Najczęściej skupia swoją uwagę na kompleksowym działaniu audytu wewnętrznego, bieżącej analizie finansowej, zarządzaniu ryzykiem oraz systematycznym sprawdzaniu poprawności zachodzących procesów finansowych, jak również cyberbezpieczeństwie, które w obecnych czasach jest bardzo istotnym aspektem funkcjonowania jednostki. Kontrola wewnętrzna powinna być zatem:

–  rzetelnie opracowana, aby otrzymać jak najbardziej wiarygodny obraz,

–  skuteczna, żeby spełniać swoją rolę w efektywny sposób,

zgodna z aktualnymi przepisami prawa,

przewidywalna, m.in. w celu przeciwdziałania atakom hakerów, utracie danych, czy wprowadzeniu błędnych informacji.