Każde nowo powstałe przedsiębiorstwo stawia sobie za jeden z głównych celów dynamiczny rozwój, zarówno pod względem profilu swojej działalności, jak również na pozostałych płaszczyznach, tj. wzrost liczby zatrudnionych, rozpoznawalność na rynku, tworzenie oddziałów, kontrakty międzynarodowe itp. Jak wiadomo, im większa jednostka, bardziej rozprzestrzeniona, tym trudniej jest zachować kontrolę nad poprawnością jej działania, ponieważ jest zależna od wielu osób. Podstawowe procesy decyzyjne od najniższych do najwyższych szczebli zarządzania wymagają przez to nadzoru, aby uniknąć wszelkich niedomówień, błędów, których konsekwencjami mogą być m.in. nieprawidłowości  w rachunkach, utrata klientów, spadek przychodów, spadek wiarygodności, zaufania przedsiębiorstwa w ogólnej ocenie rynku, w obrębie którego się obraca.

 

ZADANIA KONTROLI

Jej obszarem zainteresowania jest przede wszystkim obszar finansowo- rachunkowy

a) monitorowanie, weryfikacja poprawności prowadzonej księgowości oraz innych obszarów finansowych w przedsiębiorstwie

b) najczęściej wykonują ją osoby, które są związane z danym działem jednostki

c) jest systemem posiadającym odpowiednie procedury, instrukcje itp. W celu uniknięcia lub minimalizacji wystąpienia błędów

Podsumowując, dostarcza informacji na temat tego, czy stan faktyczny zgadza się z posiadaną dokumentacją.

 

ZADANIA AUDYTU

Jej obszarem zainteresowania jest przede wszystkim ogólne ryzyko działalności, poprawność zachodzących procesów, poprawność prowadzonej dokumentacji

a) dostarczenie informacji na temat tego, czy kontrola wewnętrzna jednostki funkcjonuje w rzetelny i wiarygodny sposób

b) informuje jakie obszary w danej działalności wymagają poprawy lub w jakich zachodzi ryzyko osiągnięcia niezamierzonych efektów

c) usługi audytu wykonują osoby, które nie są związane w sposób bezpośredni z daną działalnością

Podsumowując, koncentruje swoją uwagę na analizie i ocenie mechanizmów, ich poprawności, rzetelności z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa.