Liderka Działu Nadzoru Księgowego & Zarządzania Finansami

Adriana Wszołek

Przedsiębiorcy z sektora MŚP i Start upy na co dzień martwią się o wiele rzeczy.

Dzięki Grupie KLB zarządzanie finansami firmy nie jest jedną z nich. Jesteśmy dla Was partnerem, dostarczając profesjonalne usługi finansowe, wspierając w prowadzeniu biznesu, zapewniając kontrolę, doradzając i odciążając w codziennym prowadzeniu firmy.

Zakres usług w obszarze analiz finansowych obejmuje:

Interim CFO – Zewnętrzny dyrektor finansowy

Z doświadczenia wiemy, że większość małych i średnich firm nie zatrudnia dyrektora finansowego. Do pewnego momentu własny dział księgowy lub umiejętności właściciela wystarczają. Jednocześnie prawie wszystkie firmy, które nie zatrudniają CFO cierpią na brak kompetencji w zakresie strategicznego zarządzania finansami i dlatego dla Was naszych partnerów w biznesie stworzyliśmy usługę – Zewnętrznego Dyrektora Finansowego – Interim CFO – Jesteśmy Twoimi partnerami w strategicznym zarządzaniu firmą.

 • Pomagamy znaleźć nowe kierunki rozwoju.

 • Pomagamy w długoterminowym planowaniu biznesu i finansów.

 • Doradzamy w transakcjach kapitałowych.

 • Zbudujemy i wdrożymy strategię finansową twojej firmy.

 • Ocenimy rentowność i ryzyko inwestycji.

 • Przygotujemy profesjonalny budżet i będziemy go monitorować.

 • Pomożemy w pozyskiwaniu finansowania i zarządzaniu płynnością finansową.

 • Napiszemy business plan i model finansowy.

 • Opracujemy optymalną strukturę kosztów i poziom majątku obrotowego.

 • Wesprzemy Cię w bieżących sprawach finansowych, finansach operacyjnych, rachunkowości zarządczej i projektowaniu kluczowych wskaźników.

 • Zrobimy porządek w finansach twojej firmy.

 • Będziemy zarządzać ryzykiem finansowym i podatkowym.

 • Pomożemy w wielu innych obszarach, które wspólnie zdefiniujemy.

Analizy Finansowe dla Twojej Firmy

Głównym źródłem danych do wykonania analizy finansowej twojej firmy jest sprawozdanie finansowe. Szczególnie istotne są bilanse, rachunki zysków i strat oraz cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych.

Analiza finansowa to złożony proces, obejmujący bardzo wiele aspektów związanych z finansami przedsiębiorstwa. Pełna analiza finansowa przedsiębiorstwa składa się z trzech etapów: analizy wstępnej, bieżącej oraz następczej.

Wstępna analiza finansowa

przeprowadzana przed podjęciem konkretnych działań. To właśnie na podstawie wyciągniętych z niej wniosków należy snuć plany biznesowe i planować kolejne inwestycje. Wstępna analiza finansowa pozwoli ocenić szanse i zasadność przeprowadzania inwestycji oraz optymalnie podejmować działa

Analiza następcza

służy ocenie rezultatów przeszłych działań firmy. Tego rodzaju analiza finansowa pozwala wyciągać wnioski z przeszłych inwestycji i wykorzystywać je w planowaniu kolejnych przedsięwzięć. Analiza następcza pozwala unikać powtarzania popełnionych wcześniej błędów.

Analiza bieżąca

Dotyczy zdarzeń finansowych, które mają miejsce w bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Jej celem jest kontrola wydatków i przychodów, które pozwolą ocenić, czy bieżące działania są dla firmy opłacalne

Czy analizy finansowe należy przeprowadzać często?

Wszystko zależy od specyfiki twojej firmy i rynku na którym twoja firma działa. Interpretujemy również dla Ciebie wyniki przeprowadzonej analizy finansowej w oparciu o wskaźniki które będą najbardziej odpowiednie do twojej działalności, ustalamy to w oparciu o twoje oczekiwania.

Wyceny Firm

Wykonamy dla ciebie wycenę Twojej firmy jeśli tego będziesz potrzebował.

Wykonamy także wycenę (due diligence) firmy którą będziesz chciał kupić lub przejąć.