dr Marcin Tomecki

dr Marcin Tomecki

Lider Działu Konsultingu Prawno-Ekonomicznego.

Ekonomista, prawnik, specjalizujący się w problematyce prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, partnerstwa publiczno-prywatnego, ekonomicznej analizie prawa i transferze ryzyka projektów inwestycyjnych.

Adiunkt w Katedrze Inwestycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca wizytujący na uniwersytetach m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, członek zespołów badawczych zajmujących się m.in. problematyką wpływu interwencji publicznej na rynek nieruchomości oraz analizą prawno-porównawczą funkcjonowania systemów prawnych w zakresie interwencji publicznej i jej oddziaływania na procesy inwestycyjne.