Darowizna pojazdu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego dla osoby najbliższej (np. żony) przez osobę będącą przedsiębiorcą i czynnym podatnikiem VAT. W wielu przypadkach po upływie terminu na jaki została zawarta umowa leasingu, przedsiębiorcy zainteresowani są przeniesieniem pojazdów mechanicznych służących wcześniej w przedsiębiorstwie do majątku prywatnego. Na ogół samochody osobowe są jednak wykorzystywane zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych, co skutkuje możliwością odliczenia VAT w wysokości 50%. Wśród podatników powstała wątpliwość, czy w przypadku przekazania takiego pojazdu darowizną dla osoby najbliższej wystąpi obowiązek naliczenia podatku VAT od takiej transakcji. W interpretacji z 17 stycznia 2023 r. (nr 0111-KDIB3-1.4012.958.2022.1.IO) Dyrektor KIS stwierdził, że taki obowiązek nie powstanie, ale w przypadku wypełnienia określonych wymogów. Po pierwsze podatnik nie powinien księgować faktury „wykupowej”,  a w konsekwencji odliczać podatku naliczonego po jego wykupie, jak również nie może wykorzystywać pojazdu w dalszej działalności gospodarczej, ani nie będzie wprowadzał go do ewidencji środków trwałych. Ważne jest również, żeby podatnik dokonując darowizny nie działał w charakterze podatnika VAT, tj. występował jako osoba fizyczna dokonująca jednorazowej lub okazjonalnej transakcji, za którą nie jest przewidziana regularna zapłata jak również, aby czynność ta wychodziła poza zakres prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nadmienienia wymaga, że inaczej skutki darowizny w analogicznym stanie faktycznym będą kształtowały się na gruncie podatków dochodowych, choć wbrew powszechnej opinii bez znaczenia w tym zakresie będzie graniczna kwota 150.000 zł (150 tys. zł).