W poprzednim artykule dotyczącym rachunkowości zarządczej (link) został opisany cel zastosowania tego obszaru rachunkowości w przedsiębiorstwie. Natomiast kolejnym ważnym aspektem pogłębiającym tę problematykę są narzędzia, które umożliwiają podjęcie świadomych decyzji biznesowych.

Do podstawowych narzędzi należy m.in.:

  1. Rachunek kosztów – polega na analizowaniu kosztów związanych z konkretnym produktem lub usługą. Rachunek kosztów dostarcza szczegółowych informacji o kosztach każdego etapu procesu produkcyjnego.
  2. Budżetowanie – budżet to plan finansowy, który nakreśla oczekiwane przychody i wydatki organizacji na określony okres. Budżetowanie pomaga podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji zasobów i pomaga zidentyfikować potencjalne problemy zanim się pojawią.
  3. Prognozowanie – polega na szacowaniu przyszłych wyników finansowych w oparciu o przeszłe wyniki i bieżące trendy. I tak samo jak w przypadku budżetowania, informacje te przyczyniają się do podejmowania świadomych decyzji i pomagają w uniknięciu potencjalnych problemów.
  4. Analiza wariancji – polega na porównywaniu rzeczywistych wyników do wyników budżetowanych lub oczekiwanych. Analiza wariancji może pomóc w identyfikacji obszarów, w których organizacja osiąga gorsze lub lepsze wyniki.
  5. Analiza wskaźnikowa – polega na wykorzystaniu wskaźników finansowych do analizy wyników finansowych organizacji. Analiza wskaźnikowa może zapewnić wgląd w płynność, wypłacalność, rentowność i efektywność organizacji.
  6. Rachunek kosztów działań – polega na przypisaniu kosztów do konkretnych działań, a nie do produktów lub usług. Rachunek kosztów działań może pomóc w zidentyfikowaniu obszarów, w których można zredukować koszty i w których zasoby mogą być przydzielone bardziej efektywnie.
  7. Analiza decyzyjna – polega na wykorzystaniu informacji finansowych do podejmowania świadomych decyzji dotyczących możliwości inwestycyjnych, nowych projektów i innych decyzji biznesowych. Analiza decyzyjna może pomóc menedżerom zidentyfikować potencjalne ryzyko i korzyści związane z różnymi opcjami.

W kolejnym artykule z obszaru rachunkowości zarządczej zostaną udzielone odpowiedzi na dwa pytania:

  • Kto tak naprawdę wykorzystuje powyższe narzędzia?
  • Kim jest dyrektor finansowy i dlaczego rola dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie jest ważna dla rozwoju firmy?