Jako przedsiębiorca z pewnością szukasz sposobów na zmniejszenie podatku od dochodu swojej firmy. Jednym ze sposobów jest ujęcie w kosztach podatkowych zakupu samolotu lub helikoptera. W tym artykule wskażemy Ci podstawowe wskazówki, jak to zrobić.

Zakup samolotu lub helikoptera może być jednym ze sposobów na przyspieszenie podróży służbowych, co z kolei może wpłynąć na wzrost efektywności Twojej firmy. Dodatkowo, samolot lub helikopter mogą być również wykorzystywane do innych celów, takich jak przewóz towarów czy usługi transportowe dla klientów.

Podstawowym sposobem na ujęcie w kosztach podatkowych zakupu samolotu lub helikoptera jest amortyzacja. Amortyzacja to proces rozłożenia kosztów związanych z nabyciem środka trwałego na określony czas. W przypadku samolotu lub helikoptera, czas amortyzacji wynosi 10 lat. Oznacza to, że koszty związane z nabyciem samolotu lub helikoptera możesz rozłożyć na 10 lat i każdego roku ująć w kosztach podatkowych odpowiednią kwotę.

Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne ograniczenia. Przede wszystkim koszty związane z eksploatacją, takie jak paliwo, koszty obsługi technicznej i ubezpieczenie, również mogą być ujęte w kosztach podatkowych, ale tylko wtedy, gdy są związane bezpośrednio z wykorzystaniem samolotu lub helikoptera w celach służbowych.

Ważne jest również, abyś zachował odpowiednią dokumentację. Musisz mieć dowody na to, że zakup samolotu lub helikoptera był związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą, a także na to, że koszty eksploatacji są rzeczywiście ponoszone w celach służbowych.

Podsumowując, ujęcie w kosztach podatkowych zakupu samolotu lub helikoptera może być korzystnym rozwiązaniem dla Twojej firmy. Jeśli jednak zdecydujesz się na taki krok, pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej dokumentacji i przestrzeganiu ograniczeń, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas kontroli podatkowej.

Zob. Interpretację Dyrektora KIS wydana 19 sierpnia 2019 roku (nr 0111-KDIB3-1.4012.391.2019.1.KO), Interpretacja Dyrektora IS w Warszawie wydana 13 grudnia 2012 roku (nr IPPB1/415-1301/12-2/AM).