Nawiązując do poprzedniego wpisu z zakresu rachunkowości zarządczej (link) poniżej przedstawiamy rozwinięcie kwestii wykorzystywania narzędzi rachunkowości zarządczej przez dyrektora finansowego oraz kim w zasadzie jest i dlaczego jego rola w przedsiębiorstwie jest tak ważna dla rozwoju firmy.

Dyrektor finansowy jest kluczową postacią w każdej firmie, ponieważ odpowiada za monitorowanie i kontrolowanie jej finansów. Jego zadaniem jest przede wszystkim planowanie, kontrola i decydowanie o alokacji środków finansowych. Dyrektor finansowy odpowiada również za zarządzanie ryzykiem finansowym oraz sporządzanie raportów i prognoz finansowych. Pełni także ważną rolę w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych, takich jak przejęcia, inwestycje lub zmiany struktury kapitałowej. Dyrektor finansowy jest także ważnym partnerem dla zarządu, kierownictwa i innych działów w firmie, a jego wiedza ekspercka i umiejętności finansowe są kluczowe w zapewnieniu długoterminowego sukcesu biznesowego.

W rzeczywistości, bez dyrektora finansowego, firma może nie tylko mieć problemy w zarządzaniu swoimi finansami, ale także w ogóle nie przetrwać.