W dzisiejszych czasach zegarki są nie tylko praktycznym narzędziem do pomiaru czasu, ale także elementem stylizacji i prestiżu. Niektóre modele posiadają wiele zaawansowanych funkcji, które przyciągają uwagę wielu osób. Czy zakup zegarka z chronometrem można odliczyć jako koszt podatkowy? W dotychczasowych interpretacjach indywidulanych zegarek traktowany był jako wydatek osobisty i organy skarbowe nie uważały za zasadne ujmowanie go jako koszt uzyskania przychodu.

Skarbówka zmieniła jednak zdanie po argumentacji jednego z wnioskodawców, który uwydatnił funkcję chronografu, stanowiącą kluczową cechę zegarka. Dotychczas podatnicy niezbyt skutecznie starali się uzasadnić związek zegarka z uzyskiwanym przychodem na podstawie jego podstawowych cech, takich jak odmierzanie czasu i wygląd. W takim przypadku organy podatkowe często uznawały wydatek za jednoznacznie prywatny. Wnioskodawca twierdził jednak, że urządzenie z funkcją stopera/chronografu jest ważnym narzędziem w jego pracy, umożliwiającym dokładne odmierzanie czasu poświęcanego na poszczególne zadania, z możliwością natychmiastowego wstrzymania pomiaru w przypadku nagłego przerywania pracy przez np. telefon z sądu lub urzędu. Wnioskodawca oczywiście zapewnił, że zegarek będzie używany tylko w dniach prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż tylko wtedy potrzebuje mieć przy sobie urządzenie do dokładnego odmierzania czasu poświęcanego poszczególnym zadaniom. Jako istotny argument wskazano również, że przedmiot który miał stanowić koszt uzyskania przychodu jest najtańszym mechanicznym zegarkiem z funkcją chronografu, około 2-3 razy tańszym od najtańszych produktów japońskich lub szwajcarskich z taką funkcją.

Dyrektor KIS podzielił powyższą argumentację uznając ją za prawidłową (interpretacja z dnia 8 czerwca 2021 roku znak: 0113-KDIPT2-1.4011.408.2021.1.DJD).

Pewnym wyjątkiem są w powyższym zakresie smartwatche, które dzięki swoimi dodatkowymi funkcjom mogą znacznie ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej – wnioskodawcy wskazywali przykładowo, że dzięki takim urządzeniom mogą odebrać telefon, albo sprawdzić kto próbuje się z nimi skontaktować, bez przerywania wykonywanej pracy (zob. np. interpretacja Dyrektora KIS z dnia 12 lutego 2021 r. znak: 0115-KDIT3.4011.3.2021.1.KR). Umożliwienie dokonywania selekcji interesantów, bez przerywania głównego zajęcia, to niewątpliwie jedna z cech, które świadczą o bezpośrednim związku wydatku na tego typu urządzenie z osiąganymi przychodami – taka argumentacja również została zaakceptowana przez organ skarbowy.