Dowody księgowe to dokumenty, które potwierdzają dokonanie jakiejś operacji finansowej, takiej jak zakup towarów lub usług, sprzedaż produktów, wpłata lub wypłata z banku, czy też generowanie faktur. W każdej działalności gospodarczej, księgowość jest istotnym aspektem funkcjonowania, a dowody księgowe są fundamentem prowadzenia ksiąg rachunkowych. Właściwie prowadzona księgowość pozwala na śledzenie wszystkich wydatków i przychodów firmy, co pozwala na tworzenie powiązanych i bardzo istotnych dokumentów, takich jak bilans i rachunek zysków i strat. Dowody księgowe są potrzebne również w przypadku kontroli firmowej lub podatkowej, ponieważ przeczytanie tych dokumentów pozwala na ocenę wiarygodności ksiąg rachunkowych oraz ocenienie, czy firma działa zgodnie z przepisami prawa podatkowego.