Kodeks pracy jasno określa, że pracownik za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. Co się na nie składa? Przypominamy, że są to:

  1. Podstawa wynagrodzenia – wynagrodzenie za czas pracy, określone w umowie o pracę.
  2. Dodatki do wynagrodzenia – np. za pracę w warunkach narażenia na szkodliwe czynniki, w nocy, za pracę w niedziele i święta, za pracę w delegacji, za pracę w trudnych warunkach.
  3. Premie – dobrowolna forma wynagrodzenia za osiągnięcie określonych wyników lub osiągnięcie wyznaczonych celów.
  4. Narzut na składki – kwota, którą pracodawca musi doliczyć do wynagrodzenia pracownika w celu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  5. Świadczenia z tytułu pracy – np. ubezpieczenie na życie, karta sportowa, dofinansowanie do kultury.