Cesja wierzytelności to umowa między wierzycielem a trzecią osobą, na mocy której wierzyciel przekazuje prawo do żądania wykonania świadczenia dłużnikowi. W ten sposób cesjonariusz staje się właścicielem wierzytelności i ma prawo do egzekwowania jej od dłużnika. W praktyce cesja wierzytelności często ma miejsce w sytuacji sprzedaży długu lub nabywania firmy, gdy wraz z nią przechodzą na nowego właściciela wszystkie prawa i obowiązki, w tym wierzytelności i zadłużenia. Jej zalety to:

  1. Szybkość i łatwość transakcji – szybka i wygodna metoda przekazania długu, bez konieczności formalizowania skomplikowanych umów czy przeprowadzania procesu windykacji.

  2. Zwiększenie płynności finansowej – przedsiębiorstwo może szybko uzyskać środki finansowe na potrzeby działalności gospodarczej

  3. Uniknięcie ryzyka niewywiązania się z długu – cesjonariusz przejmuje na siebie ryzyko niewywiązania się z długu przez dłużnika, co zwiększa bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa.

  4. Optymalizacja zarządzania portfelem wierzytelności – dzięki cesji wierzytelności, przedsiębiorstwo może efektywniej zarządzać swoim portfelem wierzytelności, przyspieszając proces ich realizacji.

  5. Możliwość uzyskania korzystniejszych warunków finansowych.