Z dniem 1 lipca 2023 roku w Polsce przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w Polsce w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w Polsce 16 maja 2022 r.

Zgodnie natomiast z art. 31y tzw. ustawy covidowej bieg terminów na raportowanie schematów podatkowych innych niż transgraniczne (tzw. schematów podatkowych krajowych) został zawieszony do trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Zawieszenie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych będzie więc obowiązywało wyłącznie do końca lipca 2023 r.

Z dniem pierwszego sierpnia 2023 r. powróci zatem obowiązek składania informacji MDR-1 wobec krajowych schematów podatkowych, powstałych zarówno w okresie zawieszenia jak i po jego zakończeniu. Przypomnienia wymaga jednak, że od wskazanego terminu liczyć należy 30-dniowy okres wskazany np. w art. 86b §  1 Ordynacji podatkowej.

Przypomnienia wymaga, że obowiązek raportowania schematów krajowych dotyczy jedynie podmiotów spełniających kryterium kwalifikowanego korzystającego, które wskazane zostało w art. 86a §  4 Ordynacji podatkowej. Następnie zweryfikować należy, czy uzgodnienie spełnia kryterium głównej korzyści sformułowane w art. 86a §  2 Ordynacji podatkowej. W przypadku spełnienia powyższych kryteriów następnie ustalić należy, czy uzgodnienie spełnia tzw. „cechę rozpoznawczą”, w przypadku niespełenia kryterium głównej korzyści obowiązek raportowy powstanie jedynie w przypadku spełnienia cech rozpoznawczych wskazanych w art. 86a §  1 pkt 1) ppkt a) – d) oraz 86a §  1 pkt 13) ppkt a) – i)  Ordynacji podatkowej.