Efektywność dla każdego przedsiębiorcy oraz działalności może mieć inny wymiar. Dla jednych może to oznaczać rosnące z roku na rok przychody, dla drugich  rozwój firmy, większą rozpoznawalność, wzrost liczby kontrahentów, pracowników itp. Jednak biorąc pod uwagę ogół działalności, efektywność najczęściej jest postrzegana z punktu widzenia płynności finansowej, inaczej mówiąc płynność finansowa stanowi kluczowy wyznacznik tego, czy dana jednostka może uważać swoją roczną pracę za efektywną, opłacalną czy też produktywną. Od tego w jakich terminach przedsiębiorstwo jest w stanie regulować swoje bieżące zobowiązania zależy w przyszłości jego rozwój, inwestycje, na które ciężko jest przeznaczyć woje środki, nie opłaciwszy wcześniej swoich zobowiązań. Działalności, które nie mają problemów ze spłatą postrzegane są jako bardziej wiarygodne, co ułatwia z kolei podejmowanie dalszych decyzji co do jej funkcjonowania.

 

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA – kluczowy element dobrze prosperującej działalności

Najprościej mówiąc, płynność = wypłacalność. Jest to posiadanie zasobów pieniężnych na takim poziomie, aby móc sobie pozwolić na spłatę swoich zobowiązań systematycznie, w czasie ich powstania lub w wyznaczonych terminach. Kontrahent, który nie płaci terminowo może mieć problemy z np. przyszłymi dostawami towarów, materiałów, jak również z usługodawcami, ponieważ nikt nie chce sobie pozwolić na różnego rodzaju zatory pieniężne itp. Płynność finansowa zatem, może albo zabezpieczyć działalność przed bankructwem lub je spowodować. Z tego właśnie względu, systematyczne kontrolowanie płynności finansowej jest tak istotne dla każdego przedsiębiorstwa, nie zważając na jego wielkość, zasięg, czy rynek w którym się obraca.

 

AUDYT FINANSOWY – MIERNIK ROCZNEJ EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Biegli rewidenci podczas badania sprawozdań finansowych szczególną uwagę zwracają na wszelkie przepływy pieniężne; czy transakcje odbywały się zgodnie z prawem, czy jednostka posiada wszelkie potrzebne dowody sprzedaży itp., jak również weryfikuje poprawność zapisów tych przedsięwzięć w księgach rachunkowych. Przy ogólnej ocenie działalności przedsiębiorstwa bardzo pomocne jest obliczenie wszelkich możliwych wskaźników, mających za zadanie lepsze zobrazowanie tego, co dzieje się obecnie w jednostce oraz czy nie ma zagrożenia z jakieś strony.