Aby odpowiedzieć na pytanie jak zadbać o płynność finansową należy najpierw uświadomić sobie dlaczego płynność finansowa jest tak ważna w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim warto zacząć od tego, że w kontekście przedsiębiorstwa zarządzanie płynnością ma kluczowe znaczenie, ponieważ zapewnia wystarczającą ilość łatwo dostępnej gotówki lub aktywów, aby sprostać krótkoterminowym zobowiązaniom finansowym i potrzebom operacyjnym.

Funkcjonuje 5 podstawowych powodów dla których płynność finansowa jak tak ważna:

 1. Sprostanie zobowiązaniom – płynność finansowa pozwala firmie płacić rachunki, dostawcom, pracownikom i wierzycielom na czas. Zapobiega to zakłóceniom w działalności i pomaga utrzymać dobrą reputację.
 2.  Wykorzystywanie okazji – posiadanie płynnych aktywów umożliwia firmie wykorzystanie korzystnych okazji, takich jak zakup przecenionych zapasów lub dokonywanie strategicznych inwestycji.
 3. Zarządzanie kryzysowe – podczas spowolnienia gospodarczego lub nieoczekiwanych wydarzeń (takich jak pandemia COVID-19), posiadanie wystarczającej płynności zapewnia poduszkę, która pozwala przetrwać burzę bez uciekania się do ekstremalnych środków.
 4. Zdolność do zaciągania pożyczek – firmy z dobrą płynnością mają większe szanse na zabezpieczenie pożyczek na korzystnych warunkach. Kredytodawcy postrzegają je jako mniej ryzykownych kredytobiorców.
 5. Zaufanie inwestorów – odpowiednia płynność sygnalizuje stabilność finansową i kompetencje zarządcze, przyciągając potencjalnych inwestorów i utrzymując zaufanie interesariuszy.

Znając już odpowiedź na pytanie dlaczego płynność finansowa jest tak ważna, można przejść do kolejnego pytania, które brzmi ” jak zadbać o płynność finansową?”. Warto uwzględnić holistyczne podejście przy dbaniu o płynność finansową. Należy również pamiętać, że potrzeby w zakresie płynności różnią się w zależności od branży, wielkości firmy i warunków ekonomicznych.

 

Więc jak zadbać?

 • Przede wszystkim należy regularnie analizować i prognozować swoje przepływy pieniężne – w ten sposób przewidujemy okres nadwyżki i deficytu oraz podejmujemy proaktywne działania.
 • Następnie warto efektywnie zarządzać składnikami kapitału obrotowego, takimi jak należności, zobowiązania i zapasy. Skrócenie cyklu konwersji gotówki może uwolnić środki pieniężne.
 • Utrzymanie rezerwy płynnych aktywów na wypadek sytuacji awaryjnych. Może to być rezerwa gotówkowa, inwestycje krótkoterminowe lub linia kredytowa.
 • Warto ustalić jasne warunki kredytowe dla klientów i monitorować ryzyko kredytowe. Terminowe windykacje poprawiają wpływy gotówkowe.
 • Unikać nadmiernych zapasów, które wiążą fundusze w zapasach. Regularnie oceniać trendy popytu i odpowiednio dostosowywać poziomy zapasów.
 • Należy strategicznie podchodzić do zadłużenia. Zbyt duże zadłużenie może nadwyrężyć płynność finansową ze względu na spłatę odsetek, podczas gdy zbyt małe zadłużenie może hamować wzrost.
 • Dywersyfikować swoje strumienie dochodów, aby zmniejszyć zależność od jednego źródła. Może to ustabilizować przepływy pieniężne.
 • Zwracać uwagę na kluczowe wskaźniki płynności, takie jak wskaźnik płynności bieżącej i wskaźnik płynności szybkiej. Wskaźniki te określają zdolność do pokrycia krótkoterminowych zobowiązań.
 • Planować długoterminowe, chociaż zarządzanie płynnością koncentruje się na potrzebach krótkoterminowych, powinno być zgodne z długoterminową strategią finansową i celami.

Ważne jest, aby zachować równowagę między utrzymaniem wystarczającej płynności a niedopuszczeniem do tego, aby nadmierna ilość niewykorzystanej gotówki ograniczała potencjał wzrostu. Regularna analiza finansowa, planowanie i zdolność adaptacji są kluczem do skutecznego zarządzania płynnością.