W jaki sposób leasing może wypełniać definicję kryterium głównej korzyści ? Otóż za pewne w ocenie podmiotów zgłaszających, korzyść podatkowa będzie polegała na możliwości pomniejszenia zobowiązań podatkowych o wyższą kwotę (w porównaniu do amortyzacji tradycyjnej) w krótszym czasie – szczególnie za pośrednictwem instytucji wpłaty początkowej, która niejako od razu może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu. W takim przypadku uznać można, że optymalizacja podatkowa występuje, bowiem leasing operacyjny pozwala na szybsze odniesienie korzyści podatkowej niż nabycie środka trwałego „na własność”. Należy jednak pamiętać, że warunkiem dla uznania takiego rozumowania za prawidłowe jest wystąpienie okoliczności w której podatnik posiada środki finansowe na zakup danego środka trwałego, a mimo to korzysta z leasingu operacyjnego celem odniesienia korzyści podatkowej. W przeważającej liczbie przypadków leasing wykorzystywany jest przez podatników właśnie z uwagi na fakt, że nie posiadają oni wystarczających środków na zakup danego środka trwałego „za gotówkę” i zmuszeni są do rozłożenia tego zakupu w czasie. W takim przypadku nie sposób mówić o optymalizacji podatkowej, bowiem bez wskazanej formy finansowania zakup nie byłby w ogóle możliwy.

Należy zwrócić uwagę również na inny aspekt wskazanej sytuacji, mianowicie kwestie gospodarcze. W niektórych okolicznościach przedsiębiorca może nie być zainteresowany wydatkowaniem wszystkich posiadanych środków finansowych, lecz będzie chciał rozłożyć wskazany koszt w czasie, a posiadane aktywa przeznaczyć np. na zabezpieczenie przyszłej sytuacji finansowej. W takiej sytuacji również nie sposób uznać, że decyzja o wyborze leasingu była podyktowana jedynie korzyścią podatkową.

Analizując powyższe zagadnienie należy dojść do przekonania, że każdą sytuację należy rozpatrywać w sposób zindywidualizowany, a podstawą badania wszelkich stanów faktycznych w zakresie możliwości wystąpienia schematu podatkowego jest tzw. „uzasadnienie gospodarcze” czynności.