W dobie zmieniających się trendów biznesowych i warunków prowadzenia firm, wielu przedsiębiorców zastanawia się, dlaczego ich zysk nie idzie w parze z ich rosnącym zaangażowaniem w budowanie firmy, dlaczego nie jest proporcjonalnie wysoki do generowanych obrotów, czy też dlaczego muszą płacić podatki, pomimo że bilans wykazuje stratę.

Istnieje kilka powodów, dlaczego właściciel nie zarabia mimo zysków firmy:

Współwłaścicielstwo: Jeżeli spółka ma kilku współwłaścicieli, zyski mogą być reinwestowane do rozwoju firmy lub rozdzielone pomiędzy współwłaścicieli według ustalonego klucza. Właściciel może na bieżąco nie otrzymywać wypłat z zysków ze względu na decyzje podjęte przez wspólników.

Zadłużenie spółki: Jeśli spółka ma duże zadłużenie, zyski mogą być przeznaczone na spłatę długów lub odłożone na przyszłe zobowiązania finansowe. Właściciel nie może wtedy czerpać korzyści z zysków, ponieważ konieczne jest pierwszeństwo spłaty zobowiązań.

Inwestycje i reinwestycje: Właściciel może wybrać reinwestowanie zysków w rozwój spółki, takie jak zakup nowego sprzętu, poszerzenie oferty produktowej, rozwój działu sprzedaży lub ekspansja na nowe rynki. Ponieważ reinwestycje mogą wymagać znacznych zasobów finansowych, właściciel nie otrzymuje bezpośrednich wypłat z zysków.

Podatek dochodowy: Właściciele spółki są zobowiązani do zapłacenia podatku dochodowego od zysków. Zyski mogą być używane do opłacenia podatków, co ogranicza kwoty, które właściciel może wypłacić sobie.

Wartość akcji i kapitalizacja rynkowa: Jeżeli spółka jest notowana na giełdzie, wartość akcji może się zmieniać w zależności od oczekiwań rynku i spekulacji. Właściciel może nie zarabiać pieniędzy, jeżeli nie sprzedał swoich akcji lub jeśli ich wartość spadła znacząco.

Zysk księgowy a zysk podatkowy: różnice między przepisami rachunkowymi a podatkowymi są kluczowe dla ustalenia wyniku finansowego spółki, bowiem nie każdy koszt bilansowy będzie kosztem podatkowym, i odwrotnie. W efekcie może to oznaczać różne, niejednokrotnie nawet znacząco, wartości wynikowe.

Warto również zauważyć, że właściciel może otrzymywać korzyści z działalności spółki w formie innych niż bezpośrednie wypłaty zysków, takich jak wzrost wartości inwestycji, dywidendy w przyszłości lub korzyści niematerialne z prowadzenia firmy.

Kluczowy dla oceny rentowności spółki jest stały przegląd i bieżąca analiza jej sytuacji finansowej. W szczególności ważne jest, aby prawidłowo dokonać weryfikacji zagadnień księgowych, ponieważ to one mogą być kluczowe dla Właścicieli.