Obecnie duża część podmiotów może ubiegać się o dofinansowanie i podejmują ku temu działania. Wnioski, warunki i kryteria mogą się różnić w zależności od regionu i konkretnej instytucji lub programu dofinansowania dlatego przed rozpoczęciem procesu ubiegania się o dofinansowanie, zawsze warto dokonać indywidualnej analizy oraz sprawdzić szczegółowe wymagania i kryteria aplikacyjne dla danej instytucji lub programu.

A co się dzieje po przyznaniu środków? Pamiętaj o szczegółowej ewidencji wydatków i prawidłowym rozliczeniu księgowym.

Księgowość dotacji odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości. Dotacje są uwzględniane w sprawozdaniach finansowych organizacji, zarówno w przekazaniu, jak i w wykorzystaniu środków.

Pierwszym krokiem jest zaksięgowanie dotacji w momencie jej otrzymania na odpowiednich kontach księgowych. Ważne jest uwzględnienie właściwego okresu, w którym dotacja została otrzymana.

Kolejnym krokiem jest wykorzystanie dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Organizacja musi zabezpieczyć odpowiednie konta księgowe, w których będą odnotowane wydatki związane z dotacją. Wydatki powinny być dokonywane zgodnie z określonymi warunkami dotacji i być udokumentowane.

W przypadku, gdy dotacja ma charakter bezzwrotny, tworzy się odrębne konta księgowe, na których są ujmowane przychody i koszty dotacji.

Jeśli dotacja jest zwrotna, organy prowadzące księgowość dotacji powinny monitorować jej zwrot oraz ewentualne odsetki. Zwrot dotacji powinien być zaksięgowany jako odpływ środków finansowych.

Ostatecznie, wraz z przygotowywaniem sprawozdań finansowych organizacja musi przedstawić informacje o dotacjach, zarówno jako przychody, jak i wydatki. Wszystkie operacje związane z dotacjami muszą być udokumentowane i dostępne do weryfikacji.