Limit odliczenia samochodu osobowego do 150 tys. zł dotyczy wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego, takich jak opłata wstępna i raty leasingowe. Nie obejmuje on opłaty końcowej związanej z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. Takie stanowisko jest zgodne z coraz częściej pojawiającymi się interpretacjami prawa podatkowego w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tak wskazuje m.in. Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 grudnia 2022 r. znak: 0115-KDIT3.4011.764.2022.1.DP).

Leasing samochodu powyżej 150 000 zł

Opłata końcowa a limit 150 000

Opłata końcowa to kwota, którą przedsiębiorca musi zapłacić w celu wykupienia samochodu po zakończeniu umowy leasingowej. Jest to oddzielny koszt i nie ma związku z opłatami związanymi z używaniem samochodu w ramach umowy leasingowej. Leasing samochodu powyżej 150 000 zł wymaga więc zrozumienia różnicy między opłatami za leasing a opłatą końcową.

Koszty uzyskania przychodu

Opłata końcowa związana z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego jest traktowana jako koszt uzyskania przychodu i może być zaliczona do kosztów podatkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże, w tym przypadku, nie ma możliwości zastosowania limitu 150 000 zł, ponieważ dotyczy on wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego.

Wnioski i przykłady

Leasing do 150 tys. zł

Wnioskując, limit 150 000 zł dotyczy wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego, a nie obejmuje opłaty końcowej związanej z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego.

Wykup samochodu z leasingu a limit 150 000

Możliwy jest zatem wykup pojazdu z leasingu operacyjnego i dalsza amortyzacja jego wartości, ponownie do kwoty 150 tys. zł. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca wykupuje samochód osobowy za 200 000 zł po zakończeniu leasingu, to amortyzacja tego pojazdu może być prowadzona tylko do kwoty 150 000 zł.

Podsumowanie

Leasing samochodu osobowego powyżej 150 000 zł wymaga szczególnej uwagi ze strony przedsiębiorców. Kluczowe jest rozróżnienie między opłatami za leasing a opłatą końcową oraz zrozumienie, jak limit leasingu samochodu osobowego wpływa na koszty uzyskania przychodu.

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się z nami!