Tak, takie stanowisko jest zgodne z coraz częściej pojawiającymi się interpretacjami prawa podatkowego w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Limit odliczania do 150 tys. zł dotyczy wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego, takich jak opłata wstępna i raty leasingowe. Nie obejmuje on opłaty końcowej związanej z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego (tak wskazuje m.in. Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 grudnia 2022 r. znak: 0115-KDIT3.4011.764.2022.1.DP).

Opłata końcowa to kwota, którą przedsiębiorca musi zapłacić w celu wykupienia samochodu po zakończeniu umowy leasingowej. Jest to oddzielny koszt i nie ma związku z opłatami związanymi z używaniem samochodu w ramach umowy leasingowej.

Warto również podkreślić, że opłata końcowa związana z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego jest traktowana jako koszt uzyskania przychodu i może być zaliczona do kosztów podatkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże, w tym przypadku, nie ma możliwości zastosowania limitu 150 000 zł, ponieważ dotyczy on wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego.

Wnioskując, limit 150 000 zł dotyczy wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego, a nie obejmuje opłaty końcowej związanej z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego.

Możliwy jest zatem wykup pojazdu z leasingu operacyjnego i dalsza amortyzacja jego wartości, ponownie do kwoty 150 tys. zł.