Biura rachunkowe muszą się ubezpieczać przede wszystkim z powodu ryzyka odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością. Wraz z zaistnieniem szkody finansowej poniesionej przez klienta, biuro rachunkowe może zostać postawione przed sądem i zmuszone do wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) chroni biuro rachunkowe przed takim ryzykiem i zapewnia pokrycie kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń oraz ewentualnymi wypłatami.

Ponadto, biura rachunkowe mogą ubezpieczać swoje mienie oraz sprzęt, co daje ochronę przed stratami finansowymi wynikającymi z awarii, kradzieży lub uszkodzenia. Ubezpieczenie majątkowe pomaga biurom rachunkowym w szybkim powrocie do normalnego funkcjonowania po nieprzewidywalnych zdarzeniach.

Wreszcie, biura rachunkowe, jako przedsiębiorstwa, mają także obowiązek posiadania ubezpieczenia pracowników. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę pracownikom przed ryzykiem związanym z ich pracą, takimi jak urazy czy choroby zawodowe, oraz zapewnia pokrycie kosztów leczenia i renty dla pracowników lub ich rodzin w przypadku poważnych urazów wynikłych z pracy.