Odpowiadając na tytułowe pytanie nie jest możliwe przewidzenie i zapobieżenie każdemu przypadkowi pogarszania sytuacji finansowej, jednakże spółka może podjąć kroki, które zminimalizują ryzyko i zwiększą swoje szanse na utrzymanie dobrej sytuacji finansowej.

Warto pamiętać, że tylko regularne monitorowanie kondycji finansowej firmy, dostosowywanie się do zmieniających okoliczności oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu szybkiego rozwiązania wszelkich pojawiających się problemów jest drogą do złagodzenia ryzyka.

Poniżej podajemy kilka wskazówek, które konieczne są do implementacji w firmie w celu zmniejszenia ryzyka:

  • regularne analizowanie sprawozdań finansowych, w tym rachunki zysków i strat, bilanse oraz rachunki przepływów pieniężnych. Poprzez analizowanie warto poszukać sygnałów ostrzegawczych takich jak: malejące przychody, malejące marże zysku, rosnący poziom zadłużenia czy tez ujemny przepływ pieniężny,
  • zidentyfikowanie i monitorowanie kluczowych wskaźników odpowiednich dla branży oraz modelu biznesowego. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) mogą obejmować informacje takie jak: koszt pozyskania klienta, utrzymanie klienta, obrót zapasami lub zwrot z inwestycji (ROI). Śledząc te dane można zidentyfikować trendy i potencjalne problemy,
  • bycie na bieżąco z trendami rynkowymi, działaniami konkurencji i zmianami w przepisach branżowych. Przewidywanie zmian na rynku może pomóc w dostosowaniu strategii i zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń, zanim będą one miały znaczący wpływ na finanse firmy,
  • zwracanie szczególnej uwagi na zarządzanie przepływami pieniężnymi, ponieważ niewystarczająca płynność jest częstą przyczyną trudności finansowych. Warto utrzymywać zdrową rezerwę gotówkową, ściśle monitorować zobowiązania i należności oraz prognozować przepływ pieniędzy, aby z wyprzedzeniem zidentyfikować potencjalne niedobory,
  • unikanie nadmiernego polegania na jednym kliencie, rynku lub produkcie/usłudze. Wprowadzenie dywersyfikacji strumieni przychodów.